สุขสันต์วันเกิดนายวีรพล พิชนาหะรี


นายวีรพล พิชนาหะรี
หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและวัดผล

8 กันยายน พ.ศ.2521

————————————————————–

อวยพรให้สุขสันต์ในวันเกิด
ให้บรรเจิดสุขสว่างดั่งฟ้าใส
ให้ผ่านพ้นอุปสรรคปราศจากภัย
ให้สุขกายสุขใจไปทั้งมวล


วันเวลาผันเปลี่ยนเวียนมาครบ
มาบรรจบอีกครั้งในวันนี้
ขออวยพรให้สุขสวัสดี
สุขภาพดี ปราศโศก ทุกข์โรคภัย


ให้คุณพระคุ้มครองป้องปกปิด
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ รัก ปราถนา มาครบถ้วน
ให้เดินบนกลีบกุหลาบอันอบอวล
สุขทั้งมวลนอบน้อมให้ด้วยใจเอย

พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จนฺทสาโร

นักทรัพยากรบุคล