สุขสันต์วันเกิด น.ส.เนาวรัตน์ จันทะชารี


น.ส. เนาวรัตน์ จันทะชารี
เจ้าหน้าที่บริการ

14 กันยายน พ.ศ.2525

————————————————————–

อวยพรให้สุขสันต์ในวันเกิด
ให้บรรเจิดสุขสว่างดั่งฟ้าใส
ให้ผ่านพ้นอุปสรรคปราศจากภัย
ให้สุขกายสุขใจไปทั้งมวล


วันเวลาผันเปลี่ยนเวียนมาครบ
มาบรรจบอีกครั้งในวันนี้
ขออวยพรให้สุขสวัสดี
สุขภาพดี ปราศโศก ทุกข์โรคภัย


ให้คุณพระคุ้มครองป้องปกปิด
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ รัก ปราถนา มาครบถ้วน
ให้เดินบนกลีบกุหลาบอันอบอวล
สุขทั้งมวลนอบน้อมให้ด้วยใจเอย

พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จนฺทสาโร

นักทรัพยากรบุคล