ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว นายวิศวะ ฝุ่นตะคุ ศิษย์เก่า พธ.บ รุ่น 62

 

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และศิษย์เก่าวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว นายวิศวะ ฝุ่นตะคุ ศิษย์เก่า พธ.บ รุ่น 62 สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ได้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ มา ณ โอกาสนี้