ประชุมพระสังฆาธิการ

วัน ศุกร์ ที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระศรีปริยัติธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ร่วมประชุมพระสังฆาธิการ/เจ้าคณะปกครองระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และรองเจ้าคณะตำบล ว่าด้วยการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี พระเดชพระคุณ พระเทพปริยัตยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประชุมฯ ณ วัดกลาง พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์