กิจกรรมเปิดตัวโครงการป่าในเมือง  “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย”

วัน จันทร์ ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. พระศรีปริยัติธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ และผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ นิสิต นักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการป่าในเมือง
“สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี ณ วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีนโยบายให้หน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมจัดทำโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทย” โดยใช้พื้นที่วนอุทยาน สวนราชพฤกษศาสตร์ สวนรุกชาติ หรือพื้นที่อื่นๆ ที่มีความเหมาะสม พิจารณาดำเนินการในรูปแบบของป๋าในเมือง