ประชุมสัมนาพระปริยัตินิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วัน อังคาร ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ พระศรีปริยัติธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ และผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมสัมนาพระปริยัตินิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร