ประชุมสัมนาพระปริยัตินิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑


กิจกรรมเปิดตัวโครงการป่าในเมือง  “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย”


ประชุมพระสังฆาธิการ


ประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๐


เสนอโครงการเพื่อบรรจุเข้าในสังกัดของมหาวิทยาลัย


ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว นายวิศวะ ฝุ่นตะคุ ศิษย์เก่า พธ.บ รุ่น 62